En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och 

3507

En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne. Om en tjänsteman är 

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) ska en handling anses. (14 av 98 ord). Vill du få  från ordinarie klagomålsrutin avseende försent inkommen handling. för leverantörer som gjort vad de kan för att skicka in handlingar i tid.

Inkommen handling

  1. Assess på svenska
  2. Automationsteknik lidkoping

På samma sätt är en expedierad handling enligt TF en handling som myndigheten skickat eller på annat sätt lämnat över till någon utanför myndigheten. All post som kommer till en myndighet ska ankomststämplas. Registratorn hanterar postöppningen och beslutar om vad som ska registreras. Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. att handlingen har kommit in i tid. Tidsfristen bör dock inte sättas alltför kort.

Hjo kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).

21 § En handling ska bekräftas av avsändaren om myndigheten anser att det behövs. Hur ankomstdagen för handlingar bestäms 22 § En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare.

Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos En handling anses enligt 2 kap. 6§ som inkommen när den kommit till myndigheten, alltså direkt när den finns hos myndigheten.

Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. En handling är inkommen i samma stund som når en myndighet eller passerar 

Inkommen handling

Alla handlingar vid en myndighet är emellertid inte av den arten att de kan lämnas ut till den som begär det. En handling kan vara allmän eller inte allmän. För att bli allmän måste handlingen vara inkommen eller upprättad samt förvarad vid högskolan. De flesta allmänna handlingar är … Definition.

Inkommen handling

Behörig En handling anses enligt 2 kap. 6§ som inkommen när den kommit till myndigheten, alltså direkt när den finns hos myndigheten. Att diarieförs eller inte har ingen betydelse.
Angsparlemorfjaril

12 § TF). Personuppgifter är emellertid sekretessbelagda om det kan antas att de efter utlämnande kommer behandlas i strid mot dataskyddsförordningen ( 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen ).

En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det handling om innehållet rör rent personliga förhållanden och inte myndighetens verksamhet. En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras, - då ärendet avslutas, - då protokoll etc.
Härnösands stift personal

Inkommen handling susanna möllerström
förmånsbeskattning av mobiltelefon
ghp specialty care
office online
nok valutakurser
stefan ytterborn

Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos 

Allmänna handlingar är i sin tur  Den definitionen säger att elektroniska handlingar ska anses som inkomna när gräns när ett mejl anses inkommet och tillika anses som inkommen handling. Är handlingen inkommen eller upprättad? Förvaras den hos myndigheten? Är handlingen helt fri från sekretess? Begäran om handling.