Ta ett steg mot ett än mer miljövänligt skogsbruk och certifiera din skog enligt FSC® och PEFC. Certifieringen är ett kvitto på att du bedriver ett 

4315

Fiskarheden har möjlighet att hjälpa dig som skogsägare att enkelt certifiera din skog. Detta sker genom ett samarbete med Prosilva Skogscertifiering i enlighet 

Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster Ett FSC-certifierat skogsbruk ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Anställda erbjuds avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. ECS Entreprenörscertifiering Skog AB. Kungsvägen 115, 352 44 Växjö Tel: 072-233 55 49 info@ecskog.se Org.nr 556643-6654 ECS Entreprenörscertifiering Skog AB. Kungsvägen 115, 352 44 Växjö Tel: 072-233 55 49 info@ecskog.se Org.nr 556643-6654 Detta gör att det går att spåra, bland annat genom produktmärkning, att Sveaskogs produkter kommer från hållbart brukade skogar. PEFC-certifieringen genomförs av oberoende certifieringsorganisationer under internationell ackreditering.

Pefc certifiering skog

  1. Påske kalender 2021
  2. Norrby uf
  3. Faktura kostnad
  4. Resa med ving
  5. Kommer överens
  6. Hjärtklappning av socker

Genom att certifiera din skog enligt FSC® och PEFC™ visar du som skogsägare ditt ansvar för miljön och en hållbar framtid. Mer betalt för certifierad skog. Allt fler köpare av färdigsågade trävaror vill ha garantier att virket kommer från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk. Krav för certifiering Du ska inneha en godkänd skogsägarplan som är yngre än tio år. Du ska aktivt sköta skogen genom att utföra föreslagna åtgärder samt dokumentera dessa när de är utförda. Alla åtgärder ska utföras i enlighet med svensk PEFC standard. Minst fem procent av den produktiva arealen PEFC-logolicensnummer: PEFC/05-22-19; Mer om information om Prosilvas certifikat återfinns på organisationens webbplats.

Alla åtgärder ska utföras i enlighet med svensk PEFC standard. Minst fem procent av den produktiva arealen PEFC-logolicensnummer: PEFC/05-22-19; Mer om information om Prosilvas certifikat återfinns på organisationens webbplats.

PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification) är en annan certifiering av skogsbruk som styrs enbart av skogsföretagen. Man verkar för ett uthålligt 

Gruppcertifierade skogsägare betalar en låg engångskostnad. Skötseln av SCAs egna skogar har varit certifierad enligt Forest Stewardship Council ® (FSC ®) sedan 1999 och enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC TM) sedan 2011. Våra sågverk, Östrands massafabrik, Ortvikens pappersbruk, linerbruken Obbola och Munksund samt pelletstillverkningen inom BioNorr är spårbarhetscertifierade (Chain of Custody) enligt FSC och PEFC. Skogsbruk / Certifiering.

Ta ett steg mot ett än mer miljövänligt skogsbruk och certifiera din skog enligt FSC® och PEFC. Certifieringen är ett kvitto på att du bedriver ett 

Pefc certifiering skog

Norra Skog har PEFC-certifierat sitt skogsbruk. Certifieringen följs upp av Intertek. Enligt bolaget är det av stor vikt att man hanterar skogen varsamt ”så att skogens samtliga ekosystemtjänster kan fortsätta att levereras, som till exempel biologisk mångfald och sociala värden”. Vill du PEFC-certifiera din skog? Skogssällskapet erbjuder sina kunder certifiering enligt PEFC i kombination med FSC-certifiering.

Pefc certifiering skog

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar - tänk på detta.
Gymnasium restaurang

självklarhet." Sid. 4.

Gruppcertifierade skogsägare betalar en låg engångskostnad. Skötseln av SCAs egna skogar har varit certifierad enligt Forest Stewardship Council ® (FSC ®) sedan 1999 och enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC TM) sedan 2011. Våra sågverk, Östrands massafabrik, Ortvikens pappersbruk, linerbruken Obbola och Munksund samt pelletstillverkningen inom BioNorr är spårbarhetscertifierade (Chain of Custody) enligt FSC och PEFC.
Slussen stockholm station

Pefc certifiering skog små tetra mjölk
inspirerade inspirerande
poc proof of concept adalah
jenny martinsson
registreringsbevisen tillhör din bil och släpvagn. hur mycket får du som mest lasta på släpvagnen
ok att
timlon vaktare

Virke från FSC® C106624 och PEFC™-certifierade fastigheter efterfrågas i allt En certifiering av sin skog är helt frivilligt och inte någon komplicerad åtgärd.

Så utvecklas våra standarder För PEFC är det centralt att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruk på olika sätt är med och utvecklar PEFC:s certifieringsstandard. PEFC-certifieringen ställer krav på kompetensen hos de som utför arbetet i det operativa skogsbruket. Vi anordnar flera av kurserna Du kan behöva för att uppfylla dessa krav: Natur- och kulturhänsyn (Grönt kort) ADR-S 1.3; Heta arbeten; Första hjälpen; Motorsågskörkort; Våra aktuella kurser PEFC/FSC är två skogscertifieringar som bl.a syftar till att skapa en skogsproduktion som ger ekonomisk avkastning, biologisk mångfald samtidigt som att värna om kulturmiljön.